Leczenie Kanałowe Pod Mikroskopem

Leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu
jest zabiegiem o wysokiej skuteczności.

W Praktyce Stomatologii Mikroskopowej wszystkie zabiegi w zakresie leczenia kanałowego są bezbolesne (standardowo są wykonywane w znieczuleniu miejscowym), wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego i koferdamu, co zdecydowanie zwiększa skuteczność leczenia.

Mikroskop zabiegowy umożliwia leczenie wg najwyższych i najnowocześniejszych światowych standardów i pozwala w pełni wykorzystać zalety nowych narzędzi, materiałów i urządzeń użytych do leczenia.

Nowoczesne, efektywne leczenie kanałowe i odpowiednia odbudowa zębów, pozwala je zachować i użytkować tak, jak własne, zdrowe zęby. Jest to rozwiązanie bezpieczne, mniej inwazyjne, i tańsze niż usuniecie zęba i zastąpienie go implantem lub mostem protetycznym.


Nowoczesne, efektywne leczenie  kanałowe i odpowiednia odbudowa zębów, pozwala je zachować i użytkować tak, jak własne, zdrowe zęby.

Zęby po leczeniu kanałowym są często bardzo ważnymi filarami dla uzupełnień protetycznych , warunkując tym samym skuteczność leczenia i rehabilitacji protetycznej.

Zobacz film na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Endodontycznego:
http://www.endodoncja.pl/film2.html

Widzenie w powiększeniu jakie zapewnia mikroskop, umożliwia lekarzowi bardzo precyzyjną pracę w niewielkim polu zabiegowym np.: o wielkości 1mm². Pozwala to w zakresie leczenia kanałowego m. in. na:

  • odnalezienie i leczenie głównych oraz dodatkowych kanałów korzeniowych zęba wraz z ich rozgałęzieniami, które w tradycyjnym leczeniu często są niewidoczne dla lekarza, a przez to nie zostają opracowane i są przyczyna niepowodzenia leczenia
Kanał dodatkowy i kanały boczne - RVG
sieć kanałó bocznych - RVG

 

  • Usunięcie z kanału złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych, twardych cementów wypełniających kanał.

 

narzędzie w kanale
Zaklinowana w kanale część narzędzia - widok w mikroskopie

Usunięte z kanału złamane narzędzie -widok w mikroskopie

Wkład kornowo - korzeniowy zacementowany w zębie, uniemożliwiający leczenie kanałowe - widok w mikroskopie

Usunięty z korzenia wkład koronow - korzeniowy - widok w mikroskopie
  • Zamknięcie perforacji korzenia zęba.
Zamknięte dwie perforacje korzenia - widok w mikroskopie
 Zamkniete dwie perforacje korzenia - RVG kontrolne rok po leczeniu
  • Udrożnienie bardzo wąskich lub wręcz całkowicie zobliterowanych (zamkniętych) kanałów korzeniowych
  • Wykonanie skutecznego leczenia w przypadkach o bardzo skomplikowanej i rzadko występującej anatomii systemu kanałów korzeniowych
3-kanałowa "czwórka dolna"5-kanałowa "szóstka" dolna - RVG
  • Leczenie resorpcji korzeni zębów
  • Mikrochirurgiczne resekcje wierzchołków korzeni zębów ze wstecznym ich wypełnieniem specjalnie do tego przeznaczonym materiałem
  • Ustalenie właściwego rozpoznania i podjęcie właściwego leczenia w przypadku, niewidocznych gołym okiem, pęknięć i złamań tkanek zęba 
   Widoczne linie pęknięcia,uniemożliwiająca prawidłowe wyleczenie zębów - widok w mikroskopie

                 

Kolejnym warunkiem efektywnego leczenia jest zastosowanie endometru pozwalajacego na dokładny pomiar długości kanałów, dzięki czemu możliwe jest opracowanie kanałów korzeniowych na całej ich długości.

Skuteczna dezynfekcja systemu kanałów korzeniowych, warunkująca powodzenie leczenia, przeprowadzana jest poprzez irygację kanałów odpowiednimi płynami oraz ich  aktywację ultradźwiękami .

Sukces leczenia zależy również od dokładnego, szczelnego wypełnienia kanałów i ich odgałęzień bocznych. Możliwe jest dzięki zastosowaniu urządzeń do wypełniania kanałów materiałami termoplastycznymi.W niektórych przypadkach nawet najlepsze leczenie endodontyczne musi zostać wsparte mikrochirurgią endodontyczną.

Praktyka Stomatologii Mikroskopowej od początku istnienia efektywnie współpracuje z wieloma lekarzami stomatologami, którzy  w trudnych przypadkach endodontycznych kierują swoich pacjentów na leczenie kanałowe "pod mikroskopem”.


Program regionalny

Stomatolog (Dentysta) Szczecin :  Stomatologia Mikroskopowa Szczecin Pogodno, ul. Żołnierska 13A/1, tel. +48 602 647 915+48 602 647 915